Praktisch

Een afspraak kan telefonisch of per mail gemaakt worden, waarna je uitgenodigd wordt voor een
eerste gesprek.
In het eerste gesprek nemen we de tijd om je vraag en verwachtingen te verhelderen. In gezamenlijk
overleg kunnen we kiezen voor een volgende afspraak of een geschikte doorverwijzing.

Een sessie duurt ongeveer 60 minuten.
Voor een individuele gesprek kost 50€ per gesprek.
Een koppelgesprek kost 60€ per gesprek.

Terugbetaling is mogelijk voor leden van:
• Christelijke mutualiteit
• Socialistische mutualiteit
• Liberale mutualiteit

Neem contact op